KUTAY MOTORLU ARAÇLAR TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAMERA İLE İZLEME VE GÖRÜNTÜ DEPOLAMA POLİTİKASI


A- Video Kamera İzleme Politikası'nın Amacı ve Kapsamı
Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KUTAY), güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK veya Kanun”) ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

B- KUTAY’ ın Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Yürüttüğünün Belirlenmesi
Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi binalarında ve tesislerinde çalışanların takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Çalışan olarak Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde çalışanların erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika ’da belirtilen diğer amaçlarla, Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

C- Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Amacı
Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 7 gün 24 saat boyunca güvenliğin sağlanması, denetim amacıyla, Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Ç- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara, Güvenlik Birimi ve Bilgi İşlem departmanında yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi, Gizlilik Taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. Güvenlik Firması ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı kullanılacağı ve izinsiz, kanuni yükümlülükler dışında paylaşmayacağı, saklama ve depolama ile ilgili KVKK koruma çerçeve sözleşmeleri yapılmıştır.

D- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verilerin Güvenliğini Sağlaması
Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi elde ettiği kamera kayıtlarını belirlediği veri güvenlik politikası çerçevesinde erişim imkânın sınırlı sayıda olduğu teknik birimlerde saklamaktadır ve olası saldırılara bilgi işletim sistemlerini kullanarak karşı önlem almaktadır. Bu tedbirler;

• Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
• Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
• Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
• Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
• Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
• Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
• Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
• Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
• Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
• Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
• Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kripto grafik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.
• Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
• Sızma testi uygulanmaktadır.
• Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
• Şifreleme yapılmaktadır.
• Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.
• Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

E- Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Ettiği Verileri Muhafaza Süresi
Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları Firma Adı tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 6 ay süreyle saklanmaktadır. 6 ayın geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

F- İzleme Politikası Hakkında İlgililerin Bilgilendirilmesi
Kutay Motorlu Araçlar Turizm Taşımacılık İnşaat Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin video kameralar ile izleme faaliyeti, personellerine aydınlatma politikası ve ön aydınlatma bildirimler çerçevesinde bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, bina ve tesis girişlerinde video kamera ile izleme yapıldığı hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.